Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web


Ziyaretçi : 157

İntraSulkuler Diş Kesimi ve Ölçü Tekniği


Bu konuda daha fazla bilgi için Bizimle Temas Kurun

Giriş :


Amaçlar :

Hem intrasulkuler preparasyon , hem de laboratuarda kron kenarının şekillendirilmesi, periodontal konseptlere uygun olmalıdır. Aşağıdaki hususlar, mutlaka yerine getirilmelidir :


Basamaklı Diş Kesimi ve Ölçü Tekniği

Örnek olarak , Black 5 kole dolgusu yapılmış bir önkeser dişi ele alalım ve dolgu nedeniyle ginigivitis başlamış olsun. Aşağıda , şematik olarak , klinik uygulamayı bulacaksınız.

Şematik olarak gösterilen frezler , ISO 6360 standardındadır (frez kutusu üzerinde belirtilir) ve bu standartlar , frezin Gren (tanecik) ve çap büyüklüğünü ifade eder. Kullanılan silindirik frezlerin kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.

Kalın grenli , silindirik elmas frez ile (şekil 1) önkesim uygulanır. Bu frez ile , dişeti sınırında dar bir basamak oluşturulur (şekil 2). Eğer , labial bölgede hiperplastik gingivitis mevcutsa, bu işlem sırasında gingivektomi de yapılabilir. Önkesim işlemi , türbin (aeratör) ve elmas frezle uygulanır.

önkesim Önkesim

İnce grenli , sivri uçlu, konik bir frezle basamağın çıkıntılı kısımları uzaklaştırılır, aynı zamanda sulkus açılmış olur (Şekil2 ). Önkesim uygulanması ile diş sert dokusu temkinli bir şekilde kaldırılır, böylece dişeti içinde aşırı - gereksiz ölçüde basamak oluşumunun da önüne geçilmiş olunur. Aynı zamanda uygun bir açıda sulkus açılabilir.

Bu aşamada , intrasulkuler diş kısımlarının polisajı yapılmalıdır. Bu amaçla , biraz daha kalınca, sivri-konik uçlu ve çok ince grenli elmas frez kullanılır (Şekil 2 sağdaki frez). Bu tür frezler, çoğunlukla kompozit polisaj setleriyle birlikte satılır.

Bu polisaj , sulkus tabanına kadar olan diş kısmı üzerinde uygulanır ve sulkus tabanı ile periodontal dokuları zedelememek için , frez aeratör başlığına takılı iken ve aeratör çalıştırılmadan , frez cep içine sokulur ve dokunma duyusu ile cep derinliği kontrol edilir.


Bu aşamada (şekil 3) sulkus içine retraksion halkası yerleştirilir Bu halka keçe benzeri bir malzemeden yapılmıştır ve nemli ortamda elastikiyetini kaybeder ,bu sayede yerleştirildiği . sulkusta dişçevresinin şeklini alabilir. Bu nedenle ıslatıldıktan sonra yerleştirilir. Dişkök çapından daha küçük bir halka seçilmelidir Hiperplastik bir gingivitis oluştu ise (şekil 4) halka dişeti cebinde kaybolacaktır Gingivektomi, düşünülmelidir. Aksial yüzeyler , aynı iri grenli -veya uygun olan bir başka frez- ile şekillendirilir ve okluzal yüzeylerin kesimi tamamlanır..

Frontal dişlerde İnterdental papiller , hiçbir şekilde zedelenmemelidir. Aksi takdirde, dişler arasında "kara delik" tabir edilen küçük boşluklar oluşabilir ve estetik bir problem yaratır.

Yukardaki aşamaları "ikinci Önkesim" izler. Bu kesim sırarsında, cep içine yerleştirilmiş olan halkanın bulunduğu seviyeye kadar preparasyon yapılır. Bu safhada Okluzal yüz veya kesici kenarın şekillendirilmesi bitirilir.

Şekil 5a, kabaca şekillendirilmiş ve ince bir basamak açılmış olan diş kesimini gösteriyor Bu safhada örneğin Optosil ile ilk ölçü alınır. Böylece daha sonraki ölçü aşamasında , akıcı ölçü için kaçış delikleri bırakılabilir. . Burada metal kaşık kullanılabilir..Dişeti cebindeki halka Optosil ölçü sırasında yerinde bırakılır

Bu işlemi takiben , ince grenli silindirik aeratör freziyle kesim tamamlanır. Bu sırada , dişin çevresinde -sirküler- bir basamak oluşturulur. Silindirik frez, basamağı kendiliğinden oluşturacaktır. Basamak , dişeti cebinde bırakılan halkanın hemen alt seviyesinde ve labial diş yüzeyinde daha belirgin bir şekilde oluşturulur. İnsizal yüzeye daha önce verilen şekil mümkün olduğunca tekrar değiştirilmemelidir. Dişeti kenarı , Halka ve basamak aynı seviyede bulunacak şekilde diş kesimi yapılır (Şekil 5b). Çok ince bir dişeti kenarının bulunduğu durumlarda basamağın labial kenarları, mine keskisi ile kırılarak yok edilir.

 

Şekil 6 da örneğin akışkan Xantopren ile alınan ölçü gösteriliyor. Optosil ölçü , uygun şekilde kesilerek gingival kenarlara karşılık gelen ve ölçü üzerinde gereksiz kısımlar uzaklaştırılır. İlk ölçünün prepare edilmesinden sonra elde edilecek boşluk , yeterli olmalıdır ; aksi takdirde kron yapıldıktan sonra yükseklikle sonuçlanacaktır

Delikli metal kaşık kullanıldı ise,ince ölçünün fazla kısımlarının dışarı akması arzu ediliyorsa optosil üzerinde delikçikler açılabilir

Akışkan-ince ölçü maddesi,optosil ölçü içine doldurulur ve dişin çevresine yerleştirilmiş olan halka çıkartılır.Diş hava-su spreyi ile yıkanır , kurutulur, ölçü işlemi sürdürülür. Dişin tamamiyle kuru olması gerekli değildir. Burada dikkat edilmesi gereken,ince-akışkan ölçü maddesinin sulkusa yayılmasını sağlayacak kadar basıncın uygulanmasıdır.Bazı yazarlar,bu işlem sırasında ölçü enjektörü ile ince ölçü maddesinin intrasulkuler olarak uygulanmasının gerekli olmadığını savunurlar. Eger ölçü üzerinde intrasulkuler kısımlar ve basamak görülebiliyorsa , ölçü başarılıdır

.

Ölçü alınması sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ölçü maddesinin yayılmasını sağlayacak şekilde yeterli basınç ilk anda uygulandıktan sonra, basıncın azaltılmasıdır. Kaşık ağızdan düşmeyecek kadar bastırmak yeterlidir. Optosil ölçü aşırı basınç uygulanması nedeniyle sıkışarak esner ve ölçü içindeki diş boşluğunun kısalmasına yol açar. Böylece alçı modelde , kısa bir diş boyutu ortaya çıkacaktır. Sonuçta, laboratuarda oldukça yüksek bir kron yapılır.


Kron kenarında sirküler bir metal band yapılmalıdır. Ancak bu metal bandın dışardan görülmemesi gerekir ve porselen kaplamanın kenarı , dişeti hizasındaki basamağa uygun yapılmalıdır (Şekil 7). Çok ince dişeti kenarı olan hallerde ise , seramiğin sulkusa girecek şekilde kronun yapılması daha iyi sonuç verir.

Şekil 7'de kron kenarının en iyi profili C1 ve C arasında işaretlenmiştir.Bu şekilde düzenlenmiş bir kron kenarı periodontal sağlık açısından en uygunudur.Ancak estetik açıdan öndişlerde uygun değildir ve metal band öndişlerin labio-cervical bölümlerinde genellikle yapılmaz

Porselen jaket kronlarda ise, basamak biraz daha geniş hazırlanmalıdır Günümüzdeki impress seramik gibi materyaller sayesinde dişin çok fazla kesilmesine gerek kalmamıştır.

Torpedo frez olarak adlandırılan frezler ile doğrudan , açılandırılmış basamaklı kesim yapmak da mümkündür Bu yöntem daha basittir ve zaman tasarrufu sağlar.Yukardaki preparasyon tekniğinden farkı, diş minesinin dekortikasyonunu takiben esas preparasyon, aeratör için "torpedo" elmas veya tungsten karbid frezle tamamlanır. Ölçü yöntemi yukarda tarif edilenle aynıdır

 

Ölçü almadan önce dişin yüzeyindeki kesim çiziklerinin mutlaka ortadan kaldırılması gerekir. Diş yüzeyinde kalan frez çizikleri , kronun yapıştırılmasından sonra , simanın çatlamasına yol açarlar ve mikrosızıntı başlar veya kron düşebilir. Çok ince grenli kompozit polisaj frezleri çiziklerin yok edilmesi için kullanılabilir

Prepare edilmiş diş, ağız ortamına açık bırakılmamalıdır. Bakteriel endotoksinlerin (bakteriel materyal) Dentin tubuluslarından pulpaya ulaşması, inflamasyona yol açacaktır. Simantasyon sonrasında ağrı şikayeti oluşmasındaki en önemli nedenlerden birisi budur

Dişin aşırı kesimi de, pulpa üzerinde travmatik etkilidir. Pulpa, bu travmaya primer kronik başlayan bir enflamasyonla cevap verir , zaman içinde -örneğin pulpa boynuzları bölgesinde - parsiyel nekrozu takiben pulpa içinde abse odakları teşekkül eder ve hasta önce dişinde soğuk ile başlayan hassasiyetten şikayet ederken daha sonra şiddetli bir ağrıyla geri gelir. Bazen pulpanın sessizce nekrozu ile hastanın şikayetleri de geçer . Bu aldatıcı bir "iyileşmedir" ve aslında periapikal lezyon teşekkülünün başlangıcıdır. Bazen de Pulpa, vitalitesini kaybetmeksizin hızla dejenere olur , yaşlanır ve semptomlar ortadan kaybolur.

Diş kesimi tamamlandıktan sonra, mümkünse labortauarda hazırlanmış geçici bir kron derhal uygulanmalıdır. Piyasada , Kalsiyum Hidroksit içeren öjenolsüz geçici simanlar mevcuttur ve tercih edilmelidir. Öjenolün, pulpa üzerinde toksik etkisinden korkulur

Bu konuda daha fazla bilgi için Bizimle Temas Kurun